Struktura Pola i Oscylacja Promieni

matrixreloaded460-particleSTRUKTURA POLA to techniki wykorzystujące do transformacji formę cząsteczkową energii. Każdy z naszych narządów ma inną strukturę, a struktura ta mówi nam czy pracuje on prawidłowo czy też nie. Struktura zdrowa różni się od struktury chorej. Zdrowa nerka ma inna strukturę niż nerka w której jest np. piasek czy kamyki, bo struktura tego piasku czy kamyków jest zupełnie inna niż struktura samej nerki. Mówiąc o strukturach mamy na myśli struktury fizyczne, psychiczne i duchowe.

977144_orig-wave

OSCYLACJA PROMIENI to transformowanie z wykorzystaniem energii jako fali (promieni). W metodzie tej wykorzystujemy różnice potencjałów między dwiema falami. Energia ma tendencję do wypośrodkowywania i między falami (promieniami) o dwóch różnych częstotliwościach zachodzi interakcja – transformacja. W związku z tym, że jest to metoda subtelna – delikatna, może być wykorzystywana nawet przy najdelikatniejszych organach. Bardzo dobrze sprawdza się przy problemach emocjonalno-psychicznych.