Masochizm zawodowy

MASOCHIZM  ZAWODOWY

po pracy

W potocznym znaczeniu masochizm oznacza odczuwanie przyjemności spowodowanej przez zwykle przykro odbierane czynniki, jak np. ból fizyczny, psychiczny lub poniżanie.

Określenie to powstało i pierwotnie było związane z seksualnością – było stosowane w kontekście życia intymnego. Dzisiaj coraz częściej jest używane również w odniesieniu do innych sfer życia – np. zawodowego. Zaobserwować można bowiem tzw. masochizm zawodowy.

Masochizm zawodowy to odczuwanie przyjemności z pracy która m.in.:

  • wykańcza nas fizycznie i/lub psychicznie,
  • nie daje poczucia spełnienia zawodowego,
  • powoduje ciągłe napięcie nerwowe i stres,
  • nie inspiruje nas,
  • nie daje radości,
  • w której się nie rozwijamy,
  • gdzie nie jesteśmy doceniani,
  • nasze ambicje nie są zaspokajane…

Masochizm zawodowy to czerpanie przyjemności z bólu wstania i pójścia do takiej pracy, wytrzymywania w niej kilka a nawet kilkanaście godzin dziennie, nieustannie narzekając i klnąc na czym świat stoi, żaląc się przy tym wszem i wobec na swoją niedolę i obarczając za to winą wszystkich dookoła.

Ale jeśli te przykrości i uciążliwości pracy nie sprawiają przyjemności, to to już nie jest masochizm zawodowy tylko brak szacunku do samego siebie, brak poczucia własnej wartości, brak wiary we własne możliwości i lęk przed zmianą. I to jest poważny problem. Bo samą pracę stosunkowo łatwo można zmienić…

Sabina