COACHING

Aby sprawnie funkcjonować w życiu, oprócz kluczowych kompetencji, potrzebnych nam m.in. do wykonywania konkretnego zawodu, potrzebne nam są również tzw. kompetencje „miękkie”, które pozwalają nam dobrze radzić sobie w życiu –  niezależnie od tego jaki zawód wykonujemy.
Są to m.in.: umiejętność zarządzania czasem, nawiązywania kontaktów, funkcjonowania w grupie, rozwiązywania problemów itp.

Coaching to spotkania, których celem jest praca nad wybranymi sferami życia: zawodową, finansową, rodzinną, społeczną, fizyczną, itd.

Jeśli chcesz:
- dowiedzieć się jak zwiększyć potencjał swojego ciała i umysłu,
- odkryć jak mieć spełnione relacje i więcej miłości w życiu,
- dotrzeć do źródła swojej prawdziwej mocy,
- rozwijać naturalne zdolności,
- poznać sposoby budowania bogactwa finansowego i przekonać się, że każdy – również i Ty – zasługuje na dobrobyt,
- czerpać inspirację i doświadczać zachwytu cudami życia codziennego,
- osiągnąć zawodowy profesjonalizm poprzez robienie tego co kochasz i kochanie tego co robisz,
- wieść spełnione i cudne życie,
to zachęcam Cię do wspólnej przygody odkrywania drzemiących w Tobie skarbów i talentów.

Przykładowe tematy spotkań:
*) zarządzanie stresem,
*) jak wyznaczać cele,
*) sposoby radzenia sobie z problemami,
*) podejmowanie decyzji,
*) praca z lękiem i strachem,
*) moje mocne i słabe strony,
*) praca zespołowa i budowanie zespołu sukcesu,
*) kreatywność,
*) umiejętność nawiązywania kontaktów,
*) efektywne zarządzanie czasem,
*) jak sobie radzić z krytyką,
itp.